Skip to main content

Erfaring

Alfa Inkasso as har lang bransjeerfaring som vi tilbyr våre oppdragsgivere. Som kunde i Alfa Inkasso as får du din egen saksbehandler som du alltid kan ta kontakt med og som følger sakene dine tett.

Alfa Inkasso as har høy fagkompetanse og tilbyr veiledning i den grad det er ønskelig for våre kunder. Nedenfor vil du finne en oversikt over de forskjellige tjenestene vi tilbyr. Ring oss gjerne på telefon.: 51 20 03 00 eller book et  uforpliktet møte.

Kontakte oss

Kontakt oss
Ønsker dere å kontakte oss? Ring oss gjerne på telefon 51 200 300 eller benytt dette skjema. Fyll ut dette skjema så kontakter vi deg.
1000 tegn igjen

Faktura-administrasjon

La oss ta hånd om hele fakturaoppfølgingen din og sørge for at alle prosesser går ryddig og ordentlig
for seg. Vi tar oss av alle utsendelser av fakturaer, sender ut inkassovarsler og purringer.

Vi sørger for god kundeservice for dine kunder og svarer på deres henvendelser på telefon og e-post. Vi holder øye med dine kunders betalingsevne og rapporterer avvik.

Oppnår vi ikke resultater vil saken overføres til inkasso og du kan følge status på saken via vårt online system.  Fordelene for deg og din bedrift:

Les mer
Du får frigjort din egen og dine medarbeideres tid.
Du får pengene hurtigere - 20 % redusert i kredittiden din.
Du reduserer belastningene på driftskreditten din.
Du får et profesjonelt tilsyn med skyldners betalingsevne, og reduserer dermed muligheten for tap.
Du får enklere regnskapsføring gjennom vår reskontro føring.


Ønsker du mer informasjon send oss dette skjema
så kontakter vi dere.

Integrasjon

Aldri har det vært enklere å sende saker til inkasso. Fører du reskontro selv, men trenger en enkel løsning for å sende saker til oss?

Hvordan fungerer det? Som kunde hos oss logger du deg på webportal, der får du en oversikt over åpne poster fra økonomisystemet som ligger klart og oppdateres to ganger daglig. 

Du får opp en liste over fakturaer som ikke enda er sendt til inkasso. Det er mulig å velge filtrering slik at man får opp alle forfalte fakturaer, fakturaer som er forfalt med 7 dager eller fakturaer som er forfalt med 14 dager. Det er også mulig å velge om man vil vise alle bilagstyper (inkludert betalinger og kreditnotaer) eller kun fakturaer. 

Hvordan settes det opp?

Les mer
For at løsningen skal være oppdatert settes det opp en integrasjon med økonomisystemet og vårt program. Dette gjøres via API eller ved hjelp av en lokal overførings klient som kommuniserer med økonomisystemet.
Fra hvilke systemer kan man sende saker til inkasso? Spør oss gjerne om du ikke finner ditt system på listen.
* 24SevenOffice - *Tripletex - *PowerOffice - *Visma eAccounting
*Visma.net - *Xledger - *Duett - *Zirius - *Procountor - *Mamut
*Visma Business - *Visma Global - *Uni Micro - *EasyNetBooking
*Handyman - *Conta Faktura - *Future - *VisBook - *JobOffice
*Sanimalis - *Microsoft Dynamics AX - *Microsoft Dynamics NAV og mange flere.

Fordelene for deg og din bedrift:
Du får frigjort din egen og dine medarbeideres tid.
Du reduserer belastningene på driftskreditten din.
Du får enklere regnskapsføring gjennom vår reskontro føring.

Ønsker du mer informasjon send oss dette skjema så kontakter vi dere.

Purreservice

At en inkassator kan sette i verk inkassotiltak stilles det strenge krav i henhold til lovverk om varsel til skyldner. Stadig flere bedrifter velger nå å sette bort denne jobben til oss. Vi sørger for at jobben blir profesjonelt gjennomført og at alt blir gjort i henhold til lovverket. Resultatet er også raskere innbetaling og avklaring. Vi besørger også oppfølging av deres kunder og besvarer alle hendvendelser. Vi oversender inkassovarsel alltid nøytrale brevark og konvolutter for å skåne dine kunder.

Med en Alfa purreservice-avtale med oss frigjør du din bedrifts ressurser til å kunne konsentrere seg om ditt selskaps kjernevirksomhet, mens vi besørger innbetaling fra deres skyldnere.

Les mer
Alfa purreservice starter med INKASSOVARSEL.

Så lenge du gir kreditt, vil noen av dine kunder komme til å være
sene med å betale. Med oss får du full oppfølging av disse
kundene. Vi behandler alle type krav.

Det eneste du trenger å gjøre er å sende over ubetalte fordringer
til oss innen 14 dager etter forfall. Vi tar så over jobben for deg og
sørger for lovpliktig inkassovarsel, besvarer alle inngående
kundehenvendelser og følger opp dine kunder.
Dersom responsen på inkassovarslet ikke medfører innbetaling
blir denne overført til inkasso.

Ønsker du mer informasjon send oss dette skjema så kontakter vi dere.

Inkasso

Det er normalt å be om eller forlange betaling for forfalte faktura. Enhver seriøs aktør gjør det. Dersom vi ikke får respons på inkasso varslet og pengene fremdeles uteblir.

Vi vil da registrere inkasso saken og sende ut en betalingsoppfordring med oppstilling over kravet jmf. Inkasso lovens § 10.


Oppnår vi ingen respons på betalings oppfordringen så vil vi jobbe videre med direkte kontakt på telefon og SMS for å finne en løsning.

Les mer
Vi kontrollerer at det er sendt inkassovarsel
etter inkassolovense § 9.

Dersom dette ikke er utført så blir dette sendt i nøytrale brevark
og konvolutter. Dette for å skåne dine kunder.

Vi besvarer alle inngående kundehenvendelser mens vi
avventer responsen på inkassovarslet. Dersom responsen på inkassovarslet ikke har hjulpet blir denne overført til inkasso.

Vi vil da sende ut betalingsoppfordring jmf. inkassolovens § 10.
Deretter følger vi opp med brev, telefon og sms og vi er tilgjengelig for dine kundene på telefonen. Dersom dine kunder ønsker en betalingsordning, har en reklamasjon eller andre henvendelser så behandler vi dette.

Ønsker du mer informasjon send oss dette skjema så kontakter vi dere.

Rettslig

Noen saker lar seg ikke alltid løses like enkelt. Av og til må saken videreføres til rettslig instans.

Vi i Alfa Inkasso as har kompetanse til å iverksette rettslig prosess hvor saken videreføres til forliksrådet eller namsmannen. Din egen saksbehandler i Alfa Inkasso as vil følge prosessen tett og rådføre deg både før, under og etter behandling av saken.

At en inkassator kan sette i verk inkassotiltak stilles det strenge krav i henhold til lovverk om varsel til skyldner. Stadig flere bedrifter velger nå å sette bort denne jobben til oss.

Les mer
Vi sørger for at jobben blir profesjonelt gjennomført og at alt blir gjort i henhold til lovverket.

Resultatet er også raskere innbetaling og avklaring.

Varsel om tvangsfullbyrdelse skjer med et skriftlig varsel om rettslig pågang. I de tilfeller hvor kravet oversendes direkte til namsmannen uten behandling i forliksrådet. Betalingsfristen i varselet skal være på 14 dager.

Forliksklage kan bli sendt klage til forliksrådet dersom betaling uteblir. Er saken bestridt så kan saken sendes til Forliksrådet som vil forsøke å få partene til å inngå et forlik, men kan også avsi dom dersom partene ikke blir enige.

Begjæring om utlegg når det foreligger tvangsgrunnlag for kravet, kan kravet sendes til namsmannen med en begjæring om utlegg. Det betyr at det søkes sikkerhet for det ubetalte kravet, og namsmannen vil undersøke om skyldner har lønn eller eiendeler som det kan tas pant i.

Ønsker du mer informasjon send oss dette skjema så kontakter vi dere.

Til toppen