Skip to main content

Purreservice

At en inkassator kan sette i verk inkassotiltak stilles det strenge krav i henhold til lovverk om varsel til skyldner. Stadig flere bedrifter velger nå å sette bort denne jobben til oss. Vi sørger for at jobben blir profesjonelt gjennomført og at alt blir gjort i henhold til lovverket.

Resultatet er også raskere innbetaling og avklaring. Vi besørger også oppfølging av deres kunder og besvarer alle hendvendelser.
Vi oversender inkassovarsel alltid i nøytrale brevark
og konvolutter for å skåne dine kunder.

Med en Alfa purreservice-avtale med oss frigjør du din bedrifts ressurser til å kunne konsentrere deg om ditt selskaps kjernevirksomhet, mens vi besørger innbetaling fra deres skyldnere.

Vi tilbyr våre kunder en avtale som er tilpasset
deres økonomi. 

Det eneste du trenger å gjøre er å sende over ubetalte fordringer til oss innen 14 dager etter forfall. Vi tar så over jobben for deg og sørger for lovpliktig inkassovarsel, besvarer alle inngående kundehenvendelser og følger opp dine kunder.

Dersom responsen på inkassovarslet ikke medfører innbetaling blir denne overført til inkasso.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en fullstendig presentasjon over våre tjenester.

Kontakte oss

Kontakt oss
Ønsker dere å kontakte oss? Ring oss gjerne på telefon 51 200 300 eller benytt dette skjema. Fyll ut dette skjema så kontakter vi deg.
1000 tegn igjen